“Alle mensen zijn verschillend, dus variatie is standaard”

In de huidige samenleving staan overheidsorganisaties en bedrijven steeds vaker voor complexe vraagstukken die zij niet zelfstandig kunnen oplossen. Een ‘inclusieve werkomgeving’ waarin medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen kan bijdragen aan een betere en effectievere samenwerking binnen organisaties en tussen organisaties onderling.

Dit klinkt vanzelfsprekend echter ‘inclusief’ gedrag is niet vanzelfsprekend. Veel mensen zijn zich onbewust van hun ‘exclusief’ gedrag.

Blend In Stand Out – Iedereen telt! helpt uw organisatie en medewerkers met een mix aan zichtbare en onzichtbare kwaliteiten om optimaal bij te dragen aan uw organisatie.